Zamawiający:
Gmina Gozdnica

Tytuł przetargu:
Wymiana pokrycia dachu oraz naprawa tarasu budynku zaplecza stadionu

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie o cenę

Warunki:
jak w ogłoszeniu

Termin realizacji:
30.11.2020

Osoba odpowiedzialna:
Małgorzata Graczyk

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Gozdnicy - Sekretariat

Oferty można składać do:
2020-10-12 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-10-12 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Gozdnicy pok. nr 9

Kryteria wyboru:
Cena wykonania robót - 100%

Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące