Zamawiający:
Gmina Gozdnica

Tytuł przetargu:
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych położonych na terenie Gminy Gozdnica od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2020-12-21 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2020-12-21 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące