Dnia 29 marca 2021 r. o godz. 17:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Gozdnicy odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Gozdnica.

 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 

1.      Przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Miasta.

3.       Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika MIasta Gozdnica.

4.       Uchwała w sprawie powołania Skarbnika MIasta Gozdnica.